Huisregels en informatie

LIDMAATSCHAP
Kijk op onze lidmaatschap-pagina voor de actuele tarieven.

ANDERE LEDEN
Bezoekers kunnen maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden. In de hal van het clubgebouw hangen introductiekaartjes en een nadere instructie. Volwassen introducés betalen € 2,50 per dag en jeugd € 1.

PROEFLIDMAATSCHAP
Voor wie nog nooit getennist heeft, maar wel eens wil proberen is een proeflidmaatschap mogelijk. Je betaalt de helft van de jaarcontributie en KNLTB-lidmaatschap, met als verplichting dat tegelijkertijd 16 tennislessen worden gevolgd vanaf het voorjaar. Hiervan kan slechts eenmalig gebruik gemaakt worden per persoon. Na het proeflidmaatschap wordt je automatisch lid van de vereniging, tenzij je je voor 1 december schriftelijk hebt afgemeld bij de ledenadministratie.

OPZEGGEN
Voor 1 december schriftelijk bericht sturen aan de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen na deze datum zijn niet geldig. Het lidmaatschap eindigt pas nadat de ledenadministratie de opzegging verwerkt en bevestigd heeft.
Ook verandering van adres tijdig doorgeven!

GEBRUIK BANEN
Je kunt vrij gebruik maken van de banen. Als alle banen bezet zijn, dan is de speeltijd een 45 minuten voor het enkelspel en 60 minuten voor het dubbelspel. We werken met baanreservering via de KNLTBapp. Daarna mogen andere spelers jou verzoeken van de baan te gaan. Bij grote drukte wordt er vanuit gegaan dat je de wachtende spelers uitnodigt voor een dubbelspel. Gebruik schoeisel met de juiste zool (geen diep profiel). Sleep de baan na gebruik met het sleepnet. De verlichting wordt bediend vanuit de hal van het clubgebouw. Na 23.00 uur mag er niet meer gespeeld worden. Verlaat je als laatste de baan dan moet je de baanverlichting uitdoen en het gebouw afsluiten. Is er maar 1 baan in gebruik en moeten de lichten aan dan graag spelen op de MRW baan.

Op onze banen kan vrijwel het hele jaar rond gespeeld worden, behoudens enkele uitzonderingen. Spelen en betreden van het veld mag niet bij: sneeuw op de baan, dooi na een vorstperiode (opdooi), ijzel en ijsvorming op de baan, kouder dan -10 C.


CLUBGEBOUW
Bij de ledenadministratie kun je een sportpas aanvragen waarmee je kunt betalen en waarmee je toegang krijgt tot het clubgebouw (en daarmee tevens toegang tot de verlichting). De vereniging verwacht dat je meehelpt de kantine en de kleedkamers verzorgd en gezellig te houden. Gedraag je zoals je thuis zou doen en ruim alles na gebruik op.

WAT WE VAN DE LEDEN VERWACHTEN
Een aantal keer per jaar word je ingeroosterd voor de schoonmaak van het gebouw of het onderhoud van het complex. Let op jouw beurt en zorg tijdig voor vervanging als je niet kunt.

ROKEN
In het clubgebouw en op- en bij de banen wordt niet gerookt.

BAR
De bar is zoveel mogelijk geopend tijdens wedstrijden en toernooien. De bar en de kantine sluiten 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd. Tijdens de lessen en competitiewedstrijden moeten de spelers zelf voor bezetting van de bar zorgen. Wij verkopen geen alcohol < 18 jaar.

LESSEN
In 2022 zijn onze trainers Jeroen Veldhuizen en Flore Hullegie. Zij geven les op de maandag (in het zomerseizoen) en donderdag (in het winterseizoen).

TOSS
Op de zogenaamde tosstijden kun je naar de baan komen zonder af te spreken. Iedereen speelt dan met iedereen, ongeacht speelsterkte. Het gaat om de gezelligheid, winnen is bijzaak. Er is seniorentoss op vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur en er is toss op vrijdagmiddag. De avondtoss wordt separaat vastgesteld op een avond afhankelijk van de baanbezetting voor lessen en competitie.

WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
Er worden het hele jaar doorlopend toernooien georganiseerd. Ook voor nieuwe leden en beginnende spelers een goede gelegenheid om andere spelers te ontmoeten. Gezelligheid staat bij deze toernooien voorop.
Verder kun je deelnemen aan de competities, de clubkampioenschappen en diverse toernooien. Informatie over deze wedstrijden vind je in de Ballettrie, op de website en/of via de mail.

BESTUUR, COMMISSIES EN STATUTEN
Heb je vragen of opmerkingen over de gang van zaken bij TV De Horne dan kun je één van de bestuursleden aanspreken, een mailtje sturen naar tvdehorne@hotmail.com of een briefje in de ideeënbus stoppen die in de hal hangt. Eens per jaar kun je op de algemene ledenvergadering meebeslissen over de gang van zaken bij TV De Horne. Voor opmerkingen over de banen, het terrein, de kantine, het clubblad of toernooien kun je terecht bij de betreffende commissies. Namen en telefoonnummers van commissieleden staan in het colofon.

KVK

40003755

PRIVACY

Kijk in het privacy statement van TV De Horne hoe de vereniging met privacy gevoelige gegevens omgaat.