Huisregels en informatie

LIDMAATSCHAP
De jaarlijkse contributie voor het jaar 2016 voor senioren bedraagt € 104, voor paren € 198. Junioren betalen € 52. Een junior wordt senior in het jaar dat hij 18 wordt. Als je nog studeert kun je gebruik maken van het studententarief van € 52. Ben je nog geen 12 jaar, dan ben je pupil en betaal je € 26.
Een 2e en 3e kind (juniorlid) uit hetzelfde gezin krijgt € 15, resp. € 30 gezinsreductie. (Niet in combinatie met het studententarief). Het inschrijfgeld bedraagt € 5 voor senioren en € 2,50 voor junioren en pupillen. Voor € 15,- kun je donateur worden van de vereniging.
Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 31 maart en is uitsluitend mogelijk voor paren, senioren, junioren en studenten die lid zijn van een andere tennisvereniging en ingeschreven staan bij de KNLTB. De contributie voor het seizoen 2015-2016 bedraagt voor paren € 100,-, senioren € 52,- en voor junioren en studenten € 26,-.

ANDERE LEDEN

Bezoekers kunnen maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden. In de hal van het clubgebouw hangen introductiekaartjes en een nadere instructie. Volwassen introducés betalen € 2,50 per dag en jeugd € 1.

PROEFLIDMAATSCHAP

Voor wie nog nooit getennist heeft, maar wel eens wil proberen is een proeflidmaatschap mogelijk. Je betaalt de helft van de jaarcontributie en KNLTB-lidmaatschap, met als verplichting dat tegelijkertijd 12 tennislessen worden gevolgd. Hiervan kan slechts eenmalig gebruik gemaakt worden per persoon. Na het proeflidmaatschap wordt je automatisch lid van de vereniging, tenzij je je voor 1 december schriftelijk hebt afgemeld bij de ledenadministratie.

OPZEGGEN

Voor 1 december schriftelijk bericht sturen aan de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen na deze datum zijn niet geldig. Het lidmaatschap eindigt pas nadat de ledenadministratie de opzegging verwerkt en bevestigd heeft.
Ook verandering van adres tijdig doorgeven!

GEBRUIK BANEN

Je kunt vrij gebruik maken van de banen. Als alle banen bezet zijn, dan is de speeltijd een half uur voor het enkelspel en 45 minuten voor het dubbelspel. Daarna mogen andere spelers jou verzoeken van de baan te gaan. Bij grote drukte wordt er vanuit gegaan dat je de wachtende spelers uitnodigt voor een dubbelspel. Gebruik schoeisel met de juiste zool (geen diep profiel). Sleep de baan na gebruik met het sleepnet. De verlichting wordt bediend vanuit de hal van het clubgebouw. Na 23.00 uur mag er niet meer gespeeld worden. Verlaat je als laatste de baan dan moet je de baanverlichting uitdoen en het gebouw afsluiten. Is er maar 1 baan in gebruik en moeten de lichten aan dan graag spelen op de MRW baan.

CLUBGEBOUW

Bij de ledenadministratie kun je een sportpas aanvragen waarmee je kunt betalen en waarmee je toegang krijgt tot het clubgebouw (en daarmee tevens toegang tot de verlichting). De vereniging verwacht dat je meehelpt de kantine en de kleedkamers verzorgd en gezellig te houden. Gedraag je zoals je thuis zou doen en ruim alles na gebruik op.

WAT WE VAN DE LEDEN VERWACHTEN

Een aantal keer per jaar word je ingeroosterd voor de schoonmaak van het gebouw of het onderhoud van het complex. Let op jouw beurt en zorg tijdig voor vervanging als je niet kunt.

ROKEN

In het clubgebouw en op- en bij de banen wordt niet gerookt.

BAR

De bar is zoveel mogelijk geopend tijdens wedstrijden en toernooien. De bar en de kantine sluiten 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd. Tijdens de lessen en competitiewedstrijden moeten de spelers zelf voor bezetting van de bar zorgen. Wij verkopen geen alcohol < 18 jaar.

LESSEN

In 2016 is onze trainer Diet Duisterhout. Zij geeft les op de maandag, dinsdag en woensdag. Je kunt informatie over de lessen, de kosten en de betaling aanvragen bij Diet, tel. 0513-542267.

TOSS

Op de zogenaamde tosstijden kun je naar de baan komen zonder af te spreken. Iedereen speelt dan met iedereen, ongeacht speelsterkte. Het gaat om de gezelligheid, winnen is bijzaak. Er is seniorentoss op vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur en er is toss op vrijdagmiddag. De avondtoss wordt separaat vastgesteld op een avond afhankelijk van de baanbezetting voor lessen en competitie.

WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN

Er worden het hele jaar doorlopend toernooien georganiseerd. Ook voor nieuwe leden en beginnende spelers een goede gelegenheid om andere spelers te ontmoeten. Gezelligheid staat bij deze toernooien voorop.
Verder kun je deelnemen aan de competities, de clubkampioenschappen en diverse toernooien. Informatie over deze wedstrijden vind je in de Ballettrie, op de website en/of via de mail.

BESTUUR, COMMISSIES EN STATUTEN

Heb je vragen of opmerkingen over de gang van zaken bij TV De Horne dan kun je één van de bestuursleden aanspreken, een mailtje sturen naar tvdehorne@hotmail.com of een briefje in de ideeënbus stoppen die in de hal hangt. Eens per jaar kun je op de algemene ledenvergadering meebeslissen over de gang van zaken bij TV De Horne. Voor opmerkingen over de banen, het terrein, de kantine, het clubblad of toernooien kun je terecht bij de betreffende commissies. Namen en telefoonnummers van commissieleden staan in het colofon.

Maak een Gratis Website met JouwWeb